馃敟 -7% na klocki i tarcze hamulcowe! Kod: HAMULCE7

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
DELER.PL


SPIS TRE艢CI:
1.聽聽聽 POSTANOWIENIA OG脫LNE
2.聽聽聽 US艁UGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.聽聽聽 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA呕Y
4.聽聽聽 SPOSOBY I TERMINY P艁ATNO艢CI ZA PRODUKT
5.聽聽聽 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
6.聽聽聽 REKLAMACJA PRODUKTU
7.聽聽聽 POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 ORAZ ZASADY DOST臉PU DO TYCH PROCEDUR
8.聽聽聽 PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UM脫W SPRZEDA呕Y ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
9.聽聽聽 POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORC脫W
10.聽 聽 OPINIE O PRODUKTACH
11.聽聽聽 POSTANOWIENIA KO艃COWE
12.聽聽聽 WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy www.deler.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie mo偶e zrzec si臋 praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia um贸w mniej korzystne dla konsumenta ni偶 postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta s膮 niewa偶ne, a w ich miejsce stosuje si臋 przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego te偶 postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw konsument贸w przys艂uguj膮cych im na mocy bezwzgl臋dnie wi膮偶膮cych przepis贸w prawa, a wszelkie ewentualne w膮tpliwo艣ci nale偶y t艂umaczy膰 na korzy艣膰 konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy i nale偶y je stosowa膰.


1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
1.1.聽聽聽 Sklep Internetowy dost臋pny pod adresem internetowym www.deler.pl prowadzony jest przez sp贸艂k臋 ENIS SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 SP脫艁KA KOMANDYTOWA z siedzib膮 w Krakowie (adres siedziby i adres do dor臋cze艅: ul. Bociana 22A, 31-231 Krak贸w); wpisan膮 do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000588626; s膮d rejestrowy, w kt贸rym przechowywana jest dokumentacja sp贸艂ki: S膮d Rejonowy Dla Krakowa- 艢r贸dmie艣cia W Krakowie, XI Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego; NIP: 9452188455; REGON: 36309630300000; adres poczty elektronicznej: [email protected].
1.2.聽聽聽 Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do konsument贸w, jak i do przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze Sklepu Internetowego, chyba 偶e dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wy艂膮cznie do konsument贸w albo do przedsi臋biorc贸w.
1.3.聽聽聽 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi膮zku z realizacj膮 postanowie艅 niniejszego Regulaminu jest Us艂ugodawca. Dane osobowe przetwarzane s膮 w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatno艣ci opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ka偶da osoba, kt贸rej dane osobowe przetwarza Us艂ugodawca ma prawo do wgl膮du w ich tre艣膰 oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4.聽聽聽 Definicje:
1.4.1.聽聽聽 DZIE艃 ROBOCZY 鈥 jeden dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2.聽聽聽 FORMULARZ REJESTRACJI 鈥 formularz dost臋pny w Sklepie Internetowym umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.
1.4.3.聽聽聽 FORMULARZ ZAM脫WIENIA 鈥 Us艂uga Elektroniczna, interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie Internetowym umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do elektronicznego koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.
1.4.4.聽聽聽 KLIENT 鈥 ka偶dy podmiot sk艂adaj膮cy zam贸wienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadaj膮ca statusu Konsumenta);Kupuj膮cy b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, dokonuj膮cy czynno艣ci prawnej (umowy sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu), niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮 (art. 221Kodeksu Cywilnego);Zwany tak偶e w dalszej cz臋艣ci regulaminu 鈥濳onsumentem鈥.
1.4.5.聽聽聽 KODEKS CYWILNY 鈥 ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6.聽聽聽 KONTO 鈥 Us艂uga Elektroniczna, oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (loginem) i has艂em podanym przez Us艂ugobiorc臋 zbi贸r zasob贸w w systemie teleinformatycznym Us艂ugodawcy, w kt贸rym gromadzone s膮 dane podane przez Us艂ugobiorc臋 oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7.聽聽聽 NEWSLETTER 鈥 Us艂uga Elektroniczna, elektroniczna us艂uga dystrybucyjna 艣wiadczona przez Us艂ugodawc臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej e-mail, kt贸ra umo偶liwia wszystkim korzystaj膮cym z niej Us艂ugobiorcom automatyczne otrzymywanie od Us艂ugodawcy cyklicznych tre艣ci kolejnych edycji newslettera zawieraj膮cego informacje o Produktach, nowo艣ciach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8.聽聽聽 PRODUKT 鈥 dost臋pna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
1.4.9.聽聽聽 REGULAMIN 鈥 niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10.聽聽聽 SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Us艂ugodawcy dost臋pny pod adresem internetowym: www.deler.pl.
1.4.11.聽聽聽 SPRZEDAWCA; US艁UGODAWCA 鈥 sp贸艂ka ENIS SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 SP脫艁KA KOMANDYTOWA z siedzib膮 w Krakowie (adres siedziby i adres do dor臋cze艅: ul. Bociana 22A, 31-231 Krak贸w); wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000588626; s膮d rejestrowy, w kt贸rym przechowywana jest dokumentacja sp贸艂ki: S膮d Rejonowy dla Krakowa - 艢r贸dmie艣cia w Krakowie, XI Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego; NIP: 9452188455; REGON: 36309630300000; adres poczty elektronicznej: [email protected].
1.4.12.聽聽聽 UMOWA SPRZEDA呕Y 鈥 umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13.聽聽聽 US艁UGA ELEKTRONICZNA 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14.聽聽聽 US艁UGOBIORCA 鈥 (1) osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮; - korzystaj膮ca lub zamierzaj膮ca korzysta膰 z Us艂ugi Elektronicznej.
1.4.15.聽聽聽 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.4.16.聽聽聽 ZAM脫WIENIE - o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu ze Sprzedawc膮.


2. US艁UGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1.聽聽聽 W Sklepie Internetowym dost臋pne s膮 nast臋puj膮ce Us艂ugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zam贸wienia oraz Newsletter.
2.1.1.聽聽聽 Konto 鈥 korzystanie z Konta mo偶liwe jest po wykonaniu 艂膮cznie dw贸ch kolejnych krok贸w przez Us艂ugobiorc臋 鈥 (1) wype艂nieniu Formularza Rejestracji, (2) klikni臋ciu pola 鈥瀂arejestruj si臋鈥. W Formularzu Rejestracji niezb臋dne jest podanie przez Us艂ugobiorc臋 nast臋puj膮cych danych Us艂ugobiorcy: imi臋 i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz has艂o.
2.1.1.1.聽聽聽 Us艂uga Elektroniczna Konto 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. Us艂ugobiorca ma mo偶liwo艣膰, w ka偶dej chwili i bez podania przyczyny, usuni臋cia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Us艂ugodawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub te偶 pisemnie na adres: ul. Bociana 22A, 31-231 Krak贸w.
2.1.2.聽聽聽 Formularz Zam贸wienia 鈥 korzystanie z Formularza Zam贸wienia rozpoczyna si臋 z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Z艂o偶enie Zam贸wienia nast臋puje po wykonaniu przez Klienta 艂膮cznie dw贸ch kolejnych krok贸w 鈥 (1) po wype艂nieniu Formularza Zam贸wienia i (2) klikni臋ciu na stronie Sklepu Internetowego po wype艂nieniu Formularza Zam贸wienia pola 鈥濸otwierd藕 zakup鈥 鈥 do tego momentu istnieje mo偶liwo艣膰 samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale偶y kierowa膰 si臋 wy艣wietlanymi komunikatami oraz informacjami dost臋pnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zam贸wienia niezb臋dne jest podanie przez Klienta nast臋puj膮cych danych dotycz膮cych Klienta: imi臋 i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz膮cych Umowy Sprzeda偶y: Produkt/y, ilo艣膰 Produktu/贸w, miejsce i spos贸b dostawy Produktu/贸w, spos贸b p艂atno艣ci.
2.1.2.1.聽聽聽 Us艂uga Elektroniczna Formularz Zam贸wienia 艣wiadczona jest nieodp艂atnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako艅czeniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia za jego po艣rednictwem albo z chwil膮 wcze艣niejszego zaprzestania sk艂adania Zam贸wienia za jego po艣rednictwem przez Us艂ugobiorc臋.
2.1.3.聽聽聽 Newsletter 鈥 korzystanie z Newslettera nast臋puje po podaniu w zak艂adce 鈥濶ewsletter鈥 widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na kt贸ry maj膮 by膰 przesy艂ane kolejne edycje Newslettera i klikni臋ciu pola akcji. Na Newsletter mo偶na si臋 r贸wnie偶 zapisa膰 poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie sk艂adania Zam贸wienia 鈥 z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia Us艂ugobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1.聽聽聽 Us艂uga Elektroniczna Newsletter 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. Us艂ugobiorca ma mo偶liwo艣膰, w ka偶dej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si臋 z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Us艂ugodawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub te偶 pisemnie na adres: ul. Bociana 22A, 31-231 Krak贸w.
2.2.聽聽聽 Wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urz膮dzenie multimedialne z dost臋pem do Internetu; (2) dost臋p do poczty elektronicznej; (3) przegl膮darka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wy偶szej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wy偶szej, Opera w wersji 12.0 i wy偶szej, Google Chrome w wersji 23.0. i wy偶szej, Safari w wersji 5.0 i wy偶szej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wy偶szej; (4) zalecana minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu: strona responsywna; (5) w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej mo偶liwo艣ci zapisu plik贸w Cookies oraz obs艂ugi Javascript.
2.3.聽聽聽 Us艂ugobiorca obowi膮zany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych oraz praw autorskich i w艂asno艣ci intelektualnej Us艂ugodawcy oraz os贸b trzecich. Us艂ugobiorca obowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.
2.4.聽聽聽 Tryb post臋powania reklamacyjnego:
2.4.1.聽聽聽 Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych przez Us艂ugodawc臋 oraz pozosta艂e reklamacje zwi膮zanie z dzia艂aniem Sklepu Internetowego (z wy艂膮czeniem procedury reklamacji Produktu, kt贸ra zosta艂a wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Us艂ugobiorca mo偶e sk艂ada膰 na przyk艂ad:
2.4.2.聽聽聽 pisemnie na adres: ul. Bociana 22A, 31-231 Krak贸w;
2.4.3.聽聽聽 w formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
2.4.4.聽聽聽 Zaleca si臋 podanie przez Us艂ugobiorc臋 w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci; (2) 偶膮dania Us艂ugobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 鈥 u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.5.聽聽聽 Ustosunkowanie si臋 do reklamacji przez Us艂ugodawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z艂o偶enia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA呕Y
3.1.聽聽聽 Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza Zam贸wie艅 w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2.聽聽聽 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w z艂otych polskich i zawiera podatki. O 艂膮cznej cenie wraz z podatkami Produktu b臋d膮cego przedmiotem Zam贸wienia, a tak偶e o kosztach dostawy (w tym op艂atach za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mo偶na ustali膰 wysoko艣ci tych op艂at 鈥 o obowi膮zku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.
3.3.聽聽聽 Procedura zawarcia Umowy Sprzeda偶y w Sklepie Internetowym za pomoc膮 Formularza Zam贸wie艅
3.3.1.聽聽聽 Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2.聽聽聽 Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮.
3.4.聽聽聽 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost臋pnienie Klientowi tre艣ci zawieranej Umowy Sprzeda偶y nast臋puje poprzez (1) udost臋pnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przes艂anie Klientowi wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tre艣膰 Umowy Sprzeda偶y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


4.聽聽聽 SPOSOBY I TERMINY P艁ATNO艢CI ZA PRODUKT
4.1.聽聽聽 Sprzedawca udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y:
4.1.1.聽聽聽 P艂atno艣膰 got贸wk膮 za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki.
4.1.2.聽聽聽 P艂atno艣膰 got贸wk膮 przy odbiorze osobistym.
4.1.3.聽聽聽 P艂atno艣膰 przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.4.聽聽聽 P艂atno艣ci w systemie ratalnym - p艂atno艣膰 odbywa si臋 w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z kredytu udzielonego zgodnie z wyborem Klienta przez:
4.1.4.1.聽聽聽 sp贸艂k臋 Santander Consumer Finanse S.A. z siedzib膮 we Wroc艂awiu, ul. Strzegomska 42c, zarejestrowana w rejestrze przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonym przez S膮d Rejonowy Wroc艂aw 鈥 Fabryczna we Wroc艂awiu, VI Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000094876, NIP 898-101-19-92, REGON 930695605.
4.1.4.2.聽聽聽 sp贸艂k臋 Sygma Banque Soci茅t茅 Anonyme Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Pary偶u (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009, Francja, wpisana do rejestru handlu i sp贸艂ek w Pary偶u za numerem R.C.S. Paris B 327 511 036 (1983B05516), o kapitale zak艂adowym wynosz膮cym 575 000 003,16 Euro (op艂acony w ca艂o艣ci), Oddzia艂 w Polsce z siedzib膮 w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000219686, NIP 107-00-01-15.
4.1.4.3.聽聽聽 sp贸艂k臋 Credit Agricole Bank Polska Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 we Wroc艂awiu (adres siedziby: pl. Orl膮t Lwowskich 1, 53-605 Wroc艂aw); wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego - Rejestru Przedsi臋biorc贸w pod numerem KRS: 0000039887; S膮d rejestrowy: S膮d Rejonowy dla Wroc艂awia-Fabryczna, VI Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego; NIP: 657-008-22-74; Regon: 290513140; kapita艂 zak艂adowy: 649.000.000 z艂 w ca艂o艣ci wp艂acony.
4.1.5. P艂atno艣ci elektroniczne i p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮 za po艣rednictwem serwisu Dotpay.pl 鈥 mo偶liwe aktualne sposoby p艂atno艣ci okre艣lone s膮 na stronie Sklepu Internetowego w zak艂adce 鈥濬ormy p艂atno艣ci鈥 oraz na stronie internetowej https://www.dotpay.pl/.
4.1.5.1. Rozliczenia transakcji p艂atno艣ciami elektronicznymi i kart膮 p艂atnicz膮 przeprowadzane s膮 zgodnie z wyborem Klienta za po艣rednictwem serwisu Dotpay.pl. Obs艂ug臋 p艂atno艣ci elektronicznych i kart膮 p艂atnicz膮 prowadzi:
4.1.5.1.1. Dotpay.pl 鈥 DOTPAY sp. z o.o. z siedzib膮 w Krakowie przy ul. Wielickiej 28B, 30-552 Krak贸w, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000700791 przez S膮d Rejonowy dla Krakowa - 艢r贸dmie艣cia w Krakowie, Wydzia艂 XI Gospodarczy, posiadaj膮ca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zak艂adowym 4.000.000,00 z艂otych w ca艂o艣ci wniesionym.
4.2.聽聽聽 Termin p艂atno艣ci:
4.2.1.聽聽聽 W przypadku wyboru przez Klienta p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektronicznych albo p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.
4.2.2.聽聽聽 W przypadku wyboru przez Klienta p艂atno艣ci got贸wk膮 za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki albo p艂atno艣ci got贸wk膮 przy odbiorze osobistym, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.1.聽聽聽 Dostawa Produktu dost臋pna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2.聽聽聽 Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) s膮 wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zak艂adce informacyjnej dotycz膮cej koszt贸w dostawy oraz w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.
5.3.聽聽聽 Odbi贸r osobisty Produktu przez Klienta jest p艂atny zgodnie z obowi膮zuj膮cym cennikiem.
5.4.聽聽聽 Sprzedawca udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.4.1.聽聽聽 Przesy艂ka kurierska, przesy艂ka kurierska pobraniowa.
5.4.2.聽聽聽 Przesy艂ka paletowa.
5.5.聽聽聽 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba 偶e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk艂adania Zam贸wienia podano kr贸tszy termin. W przypadku Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin, kt贸ry jednak nie mo偶e przekroczy膰 30 Dni Roboczych. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:
5.5.1.聽聽聽 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5.2.聽聽聽 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci got贸wk膮 za pobraniem 鈥 od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.
5.5.3.聽聽聽 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci w systemie ratalnym 鈥 od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawc臋 o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie p贸藕niej jednak ni偶 od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy 艣rodkami z udzielonego Klientowi kredytu.
5.6.聽聽聽 Termin gotowo艣ci Produktu do odbioru przez Klienta 鈥 w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b臋dzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 30 Dni Roboczych, chyba 偶e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk艂adania Zam贸wienia podano kr贸tszy termin. W przypadku Produkt贸w o r贸偶nych terminach gotowo艣ci do odbioru, terminem gotowo艣ci do odbioru jest najd艂u偶szy podany termin, kt贸ry jednak nie mo偶e przekroczy膰 30 Dni Roboczych. O gotowo艣ci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc臋. Pocz膮tek biegu terminu gotowo艣ci Produktu do odbioru przez Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:
5.6.1.聽聽聽 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.6.2.聽聽聽 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu got贸wk膮 przy odbiorze osobistym 鈥 od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.
5.6.3.聽聽聽 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci w systemie ratalnym 鈥 od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawc臋 o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie p贸藕niej jednak ni偶 od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy 艣rodkami z udzielonego Klientowi kredytu.

6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
6.1聽聽 聽Niniejszy punkt 6. Regulaminu okre艣la procedur臋 rozpatrywania reklamacji wsp贸ln膮 dla wszystkich reklamacji sk艂adanych do Sprzedawcy, w szczeg贸lno艣ci reklamacji dotycz膮cych Produkt贸w, Um贸w Sprzeda偶y, Us艂ug Elektronicznych oraz pozosta艂ych reklamacji zwi膮zanych z dzia艂aniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
6.2聽聽 聽Podstawa i zakres odpowiedzialno艣ci s膮 okre艣lone powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).聽
6.3聽聽 聽Szczeg贸艂owe postanowienia dotycz膮ce reklamacji Produktu 鈥 rzeczy ruchomej 鈥 zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzeda偶y zawartej ze Sprzedawc膮 do dnia 31. grudnia 2022 r. okre艣laj膮 przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowi膮zuj膮cym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczeg贸lno艣ci art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te okre艣laj膮 w szczeg贸lno艣ci podstaw臋 i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wzgl臋dem Klienta, je偶eli sprzedany Produkt ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia). Sprzedawca obowi膮zany jest dostarczy膰 Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 搂 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta nieb臋d膮cego konsumentem zostaje wy艂膮czona.
6.4聽聽 聽Szczeg贸艂owe postanowienia dotycz膮ce reklamacji Produktu 鈥 rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wy艂膮czeniem jednak rzeczy ruchomej, kt贸ra s艂u偶y wy艂膮cznie jako no艣nik tre艣ci cyfrowej 鈥 zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzeda偶y zawartej ze Sprzedawc膮 od dnia 1. stycznia 2023 r. okre艣laj膮 przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowi膮zuj膮cym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczeg贸lno艣ci art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta.
6.5聽聽 聽Przepisy te okre艣laj膮 w szczeg贸lno艣ci podstaw臋 i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wzgl臋dem konsumenta, w razie braku zgodno艣ci Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y.
6.6聽聽 聽Szczeg贸艂owe postanowienia dotycz膮ce reklamacji Produktu 鈥 tre艣ci lub us艂ugi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, kt贸ra s艂u偶y wy艂膮cznie jako no艣nik tre艣ci cyfrowej 鈥 zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzeda偶y zawartej ze Sprzedawc膮 od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, je偶eli dostarczanie takiego Produktu mia艂o nast膮pi膰 lub nast膮pi艂o po tym dniu okre艣laj膮 przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowi膮zuj膮cym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczeg贸lno艣ci art. 43h 鈥 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te okre艣laj膮 w szczeg贸lno艣ci podstaw臋 i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wzgl臋dem konsumenta, w razie braku zgodno艣ci Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y.
6.7聽聽 聽Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona na przyk艂ad:
6.7.1.聽聽聽聽pisemnie na adres: ul. Bociana 22A, 31-231 Krak贸w;
6.7.2.聽聽聽聽w formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
6.10聽聽 聽Przes艂anie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji mo偶e nast膮pi膰 na adres: ul. Bociana 22A, 31-231 Krak贸w.
6.11聽聽 聽Zaleca si臋 podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci lub braku zgodno艣ci z umow膮; (2) 偶膮dania sposobu doprowadzenia do zgodno艣ci z umow膮 lub o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 鈥 u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.
6.12聽聽 聽W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez sk艂adaj膮cego reklamacj臋 w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowi膮zany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
6.13聽聽 聽Do reklamacji mog膮 zosta膰 za艂膮czone przez sk艂adaj膮cego reklamacj臋 dowody (np. zdj臋cia, dokumenty lub Produkt) zwi膮zane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca mo偶e tak偶e zwr贸ci膰 si臋 do sk艂adaj膮cego reklamacj臋 z pro艣b膮 o podanie dodatkowych informacji lub przes艂anie dowod贸w (np. zdj臋cia), je偶eli u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋.聽
6.14聽聽 聽Sprzedawca ustosunkuje si臋 do reklamacji niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.


7. POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 ORAZ ZASADY DOST臉PU DO TYCH PROCEDUR
7.1.聽聽聽 Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Klienta b臋d膮cego konsumentem z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2.聽聽聽 Przy Prezesie Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w dzia艂a tak偶e punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powsta艅c贸w Warszawy 1, Warszawa.), kt贸rego zadaniem jest mi臋dzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotycz膮cych pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich.
7.3.聽聽聽 Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅: (1) wniosek o rozstrzygni臋cie sporu do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego (wi臋cej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozas膮dowego rozwi膮zania sporu do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wi臋cej informacji na stronie inspektora w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej przez Sprzedawc臋); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich). Porady udzielane s膮 mi臋dzy innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, op艂ata za po艂膮czenie wg taryfy operatora).
7.4.聽聽聽 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dost臋pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn膮 i wieloj臋zyczn膮 stron臋 internetow膮 z punktem kompleksowej obs艂ugi dla konsument贸w i przedsi臋biorc贸w d膮偶膮cych do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug (wi臋cej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


8. PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY
8.1 Konsument, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e w terminie 14 dni kalendarzowych odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.聽
8.2 O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy mo偶e zosta膰 z艂o偶one na przyk艂ad: pisemnie na adres: ul. Bociana 22a, 31-231 Krak贸w
8.3聽聽 聽w formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
8.4聽聽 聽Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odst膮pienia od umowy mo偶e nast膮pi膰 na adres: Magazyn firmy ENiS, ul. Cementowa 10, 31-983 Krak贸w.
8.5聽聽 聽Przyk艂adowy wz贸r formularza odst膮pienia od umowy zawarty jest w za艂膮czniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dost臋pny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument mo偶e skorzysta膰 ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
8.6聽聽 聽Bieg terminu do odst膮pienia od umowy rozpoczyna si臋:
dla umowy, w wykonaniu kt贸rej Sprzedawca wydaje Produkt, b臋d膮c zobowi膮zany do przeniesienia jego w艂asno艣ci 鈥 od obj臋cia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik, a w przypadku umowy, kt贸ra: (1) obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach 鈥 od obj臋cia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub cz臋艣ci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produkt贸w przez czas oznaczony 鈥 od obj臋cia w posiadanie pierwszego z Produkt贸w; dla pozosta艂ych um贸w 鈥 od dnia zawarcia umowy.
8.7聽聽 聽W przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.
8.8聽聽 聽Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:
8.9聽聽 聽 聽Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o艣wiadczenia konsumenta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci膰 konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostawy dost臋pny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 konsument, chyba 偶e konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami. W przypadku Produkt贸w - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - je偶eli Sprzedawca nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt od konsumenta, mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
8.10聽聽 聽W przypadku Produkt贸w - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy, zwr贸ci膰 Produkt Sprzedawcy lub przekaza膰 go osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋 do odbioru, chyba 偶e Sprzedawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Produktu przed jego up艂ywem.聽
8.11聽聽 聽Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.12聽聽 聽Produkty 鈥 tre艣ci cyfrowe lub us艂ug cyfrowe:
8.13聽聽 聽W przypadku odst膮pienia od umowy o dostarczanie Produktu - tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania o艣wiadczenia konsumenta o odst膮pieniu od umowy nie mo偶e wykorzystywa膰 tre艣ci innych ni偶 dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu 鈥 tre艣ci cyfrowych lub us艂ugi cyfrowej 鈥 dostarczonych przez Sprzedawc臋, z wyj膮tkiem tre艣ci, kt贸re: (1) s膮 u偶yteczne wy艂膮cznie w zwi膮zku z tre艣ci膮 cyfrow膮 lub us艂ug膮 cyfrow膮, kt贸re stanowi艂y przedmiot umowy; (2) dotycz膮 wy艂膮cznie aktywno艣ci konsumenta w trakcie korzystania z tre艣ci cyfrowych lub us艂ugi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawc臋; (3) zosta艂y po艂膮czone przez przedsi臋biorc臋 z innymi danymi i nie mog膮 zosta膰 z nich wydzielone lub mog膮 zosta膰 wydzielone jedynie przy nak艂adzie niewsp贸艂miernych wysi艂k贸w; (4) zosta艂y wytworzone przez konsumenta wsp贸lnie z innymi konsumentami, kt贸rzy nadal mog膮 z nich korzysta膰. Z wyj膮tkiem przypadk贸w, o kt贸rych mowa wy偶ej w pkt (1)鈥(3,) Sprzedawca na 偶膮danie konsumenta udost臋pnia mu tre艣ci inne ni偶 dane osobowe, kt贸re zosta艂y dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z tre艣ci cyfrowych lub us艂ugi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawc臋. W przypadku odst膮pienia od umowy Sprzedawca mo偶e uniemo偶liwi膰 konsumentowi dalsze korzystanie z tre艣ci cyfrowych lub us艂ugi cyfrowej, w szczeg贸lno艣ci przez uniemo偶liwienie konsumentowi dost臋pu do tre艣ci cyfrowych lub us艂ugi cyfrowej lub zablokowanie konta u偶ytkownika, co nie ma wp艂ywu na uprawnienia konsumenta, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyska膰 tre艣ci cyfrowe od Sprzedawcy nieodp艂atnie, bez przeszk贸d ze strony Sprzedawcy, w rozs膮dnym terminie i powszechnie u偶ywanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
8.14聽聽 聽W przypadku odst膮pienia od umowy o dostarczanie Produktu 鈥 tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej, konsument jest zobowi膮zany zaprzesta膰 korzystania z tej tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej i udost臋pniania ich osobom trzecim.
8.15聽聽 聽Mo偶liwe koszty zwi膮zane z odst膮pieniem przez konsumenta od umowy, kt贸re obowi膮zany jest ponie艣膰 konsument:
8.16聽聽 聽W przypadku Produkt贸w - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - je偶eli konsument wybra艂 spos贸b dostawy Produktu inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostawy dost臋pny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.
8.17聽聽 聽W przypadku Produkt贸w - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - sprzedaj膮cy ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu w wysoko艣ci 20z艂 brutto za 1 nadan膮 przesy艂k臋 przez konsumenta.
8.18聽聽 聽W przypadku Produktu - 聽us艂ugi, kt贸rej wykonywanie 鈥 na wyra藕ne 偶膮danie konsumenta 鈥 rozpocz臋艂o si臋 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy, konsument, kt贸ry wykonuje prawo odst膮pienia od umowy po zg艂oszeniu takiego 偶膮dania, ma obowi膮zek zap艂aty za 艣wiadczenia spe艂nione do chwili odst膮pienia od umowy. Kwot臋 zap艂aty oblicza si臋 proporcjonalnie do zakresu spe艂nionego 艣wiadczenia, z uwzgl臋dnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Je偶eli cena lub wynagrodzenie s膮 nadmierne, podstaw膮 obliczenia tej kwoty jest warto艣膰 rynkowa spe艂nionego 艣wiadczenia.
8.19聽聽 聽Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do um贸w:
8.20聽聽 聽(1) o 艣wiadczenie us艂ug, za kt贸re konsument jest zobowi膮zany do zap艂aty ceny, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 i uprzedni膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy, i przyj膮艂 to do wiadomo艣ci; (2) w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy; (3) 聽w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - ulegaj膮cy szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia; (5) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu; (6) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby Sprzedawca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli Sprzedawca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub Produkt贸w; (9) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu towar贸w, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi; (13) o dostarczanie tre艣ci cyfrowych niedostarczanych na no艣niku materialnym, za kt贸re konsument jest zobowi膮zany do zap艂aty ceny, je偶eli Sprzedawca rozpocz膮艂 艣wiadczenie za wyra藕n膮 i uprzedni膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy, i przyj膮艂 to do wiadomo艣ci, a Sprzedawca przekaza艂 konsumentowi potwierdzenie, o kt贸rym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o 艣wiadczenie us艂ug, za kt贸re konsument jest zobowi膮zany do zap艂aty ceny w przypadku kt贸rych konsument wyra藕nie za偶膮da艂 od Sprzedawcy, aby przyjecha艂 do niego w celu dokonania naprawy, a us艂uga zosta艂a ju偶 w pe艂ni wykonana za wyra藕n膮 i uprzedni膮 zgod膮 konsumenta.
8.21聽聽 聽Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotycz膮ce konsumenta stosuje si臋 od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla um贸w zawartych od tego dnia r贸wnie偶 do Us艂ugobiorcy lub Klienta b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮 zawieraj膮c膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORC脫W
9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte s膮 skierowane i tym samym wi膮偶膮 wy艂膮cznie Klienta lub Us艂ugobiorc臋 nieb臋d膮cego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla um贸w zawartych od tego dnia nieb臋d膮cego tak偶e osob膮 fizyczn膮 zawieraj膮c膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.
9.2. Sprzedawca ma prawo ograniczy膰 dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w tym tak偶e wymaga膰 dokonania przedp艂aty w ca艂o艣ci albo cz臋艣ci i to niezale偶nie od wybranego przez Klienta sposobu p艂atno艣ci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda偶y.
9.3. Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie Us艂ugobiorcy stosownego o艣wiadczenia.
9.4. Odpowiedzialno艣膰 Us艂ugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta, bez wzgl臋du na jej podstaw臋 prawn膮, jest ograniczona 鈥 zar贸wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r贸wnie偶 za wszelkie roszczenia w sumie 鈥 do wysoko艣ci zap艂aconej ceny oraz koszt贸w dostawy z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y, nie wi臋cej jednak ni偶 do kwoty jednego tysi膮ca z艂otych. Ograniczenie kwotowe, o kt贸rym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszcze艅 kierowanych przez Us艂ugobiorc臋/Klienta w stosunku do Us艂ugodawcy/Sprzedawcy, w tym tak偶e w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzeda偶y lub niezwi膮zanych z Umow膮 Sprzeda偶y. Us艂ugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci. Sprzedawca nie ponosi tak偶e odpowiedzialno艣ci za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.
9.5. Wszelkie spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮/Us艂ugodawc膮 a Klientem/Us艂ugobiorc膮 zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy/Us艂ugodawcy.
9.6. Odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za Produkt lub braku zgodno艣ci Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y zostaje wy艂膮czona.
9.7. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

10. OPINIE O PRODUKTACH

10.1聽聽 聽Sprzedawca umo偶liwia swoim Klientom wystawianie i dost臋p do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych 聽w niniejszym punkcie Regulaminu.聽
10.2聽聽 聽10.2 Wystawienie opinii przez Klienta mo偶liwe jest po skorzystaniu z formularza umo偶liwiaj膮cego dodanie opinii o Produkcie. Formularz ten mo偶e by膰 udost臋pniony bezpo艣rednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym tak偶e za pomoc膮 zewn臋trznego widgetu) lub mo偶e zosta膰 udost臋pniony za pomoc膮 indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodaj膮c opini臋, Us艂ugobiorca mo偶e r贸wnie偶 doda膰 ocen臋 graficzn膮 lub zdj臋cie Produktu 鈥 je偶eli taka opcja jest dost臋pna w formularzu opinii.聽
10.3聽聽 聽Dodawanie opinii przez Klient贸w nie mo偶e by膰 wykorzystywane do dzia艂a艅 bezprawnych, w szczeg贸lno艣ci do dzia艂a艅 stanowi膮cych czyn nieuczciwej konkurencji, czy te偶 dzia艂a艅 naruszaj膮cych dobra osobiste, prawa w艂asno艣ci intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub os贸b trzecich. Klient dodaj膮c opini臋 obowi膮zany jest do dzia艂ania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami
10.4聽聽 聽Opinie mog膮 by膰 udost臋pniane bezpo艣rednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewn臋trznym serwisie zbieraj膮cym opinie, z kt贸rym wsp贸艂pracuje Sprzedawca i do kt贸rego odsy艂a na stronie Sklepu Internetowego (w tym tak偶e za pomoc膮 zewn臋trznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).聽
10.5聽聽 聽Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodzi艂y od jego Klient贸w, kt贸rzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje nast臋puj膮ce dzia艂ania, aby sprawdzi膰, czy opinie pochodz膮 od jego Klient贸w:聽
10.6聽聽 聽Opublikowanie opinii wystawianej za pomoc膮 formularza dost臋pnego bezpo艣rednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcze艣niejszej weryfikacji przez Us艂ugodawc臋. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodno艣ci opinii z Regulaminem, w szczeg贸lno艣ci na sprawdzeniu, czy osoba opiniuj膮ca jest Klientem Sklepu Internetowego 鈥 w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokona艂a zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupi艂a opiniowany Produkt. Weryfikacja nast臋puje bez zb臋dnej zw艂oki.
10.7聽聽 聽Sprzedawca wysy艂a swoim Klientom (w tym tak偶e za pomoc膮 zewn臋trznego serwisu zbieraj膮cego opinie, z kt贸rym wsp贸艂pracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej 鈥 w ten spos贸b dost臋p do formularza opinii otrzymuje wy艂膮cznie Klient, kt贸ry dokona艂 zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.聽
10.8聽聽 聽W razie w膮tpliwo艣ci Sprzedawcy lub zastrze偶e艅 kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klient贸w lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupi艂 dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania si臋 z autorem opinii celem wyja艣nienia i potwierdzenia, 偶e faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokona艂 zakupu opiniowanego Produktu.聽
10.9聽聽 聽Wszelkie uwagi, odwo艂ania od weryfikacji opinii, czy te偶 zastrze偶enia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupi艂 dany Produkt mog膮 by膰 zg艂aszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu.
10.10聽聽 聽Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klient贸w oraz nie zniekszta艂ca opinii lub rekomendacji Klient贸w w celu promowania swoich Produkt贸w. Sprzedawca udost臋pnia opnie zar贸wno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udost臋pnia sponsorowanych 聽opinii.

11. POSTANOWIENIA KO艃COWE
11.1.聽聽聽 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.
11.2.聽聽聽 Zmiana Regulaminu:
11.2.1.聽聽聽 Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: zmiany przepis贸w prawa; zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
11.2.2.聽聽聽 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um贸w o charakterze ci膮g艂ym (np. 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej 鈥 Konto) zmieniony regulamin wi膮偶e Us艂ugobiorc臋, je偶eli zosta艂y zachowane wymagania okre艣lone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Us艂ugobiorca zosta艂 prawid艂owo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia艂 umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa艂a wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op艂at lub podwy偶szeniem obecnych Us艂ugobiorca b臋d膮cy konsumentem ma prawo odst膮pienia od umowy.
11.2.3.聽聽聽 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um贸w o innym charakterze ni偶 umowy ci膮g艂e (np. Umowa Sprzeda偶y) zmiany Regulaminu nie b臋d膮 w 偶aden spos贸b narusza膰 praw nabytych Us艂ugobiorc贸w/Klient贸w b臋d膮cych konsumentami przed dniem wej艣cia w 偶ycie zmian Regulaminu, w szczeg贸lno艣ci zmiany Regulaminu nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na ju偶 sk艂adane lub z艂o偶one Zam贸wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda偶y.
11.3.聽聽聽 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Um贸w Sprzeda偶y zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami b臋d膮cymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Um贸w Sprzeda偶y zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami b臋d膮cymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne w艂a艣ciwe przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

12. WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY
(ZA艁膭CZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)Wz贸r formularza odst膮pienia od umowy
(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)


鈥撀犅犅 Adresat:


ENIS SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 SP脫艁KA KOMANDYTOWA
ul. Bociana 22A, 31-231 Krak贸w
deler.pl
[email protected]


鈥撀犅犅 Ja/My(*) niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych rzeczy(*) umowy dostawy nast臋puj膮cych rzeczy(*) umowy o dzie艂o polegaj膮cej na wykonaniu nast臋puj膮cych rzeczy(*)/o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej us艂ugi(*)

鈥撀犅犅 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
鈥撀犅犅 Imi臋 i nazwisko konsumenta(-贸w)
鈥撀犅犅 Adres konsumenta(-贸w)
鈥撀犅犅 Podpis konsumenta(-贸w) (tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)
鈥撀犅犅 Data
(*) Niepotrzebne skre艣li膰.