Formularz reklamacyjny

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie roszczenia z tytułu wady produktu. Zalecane jest dokładne wypełnienie pól formularza, co umożliwi sprawne rozpoznanie zgłoszenia. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza, na wskazany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie zarejestrowania zgłoszenia w systemie oraz dalsze informacje z tym związane (np. miejsce dostarczenia produktu, którego dotyczy zgłoszenie).

Dane zamówienia

Reklamowany produkt

Jeśli chcesz reklamować więcej niż jeden produkt, prosimy o założenie reklamacji osobno dla każdego produktu.

Zgłoszenie

Aby maksymalnie przyśpieszyć przebieg procesu reklamacyjnego prosimy o dokładny opis wady

Załączniki

Zalecamy dodanie:

  • zdjęcia produktu,
  • zdjęcie kodu produktu,
  • zdjęcie faktury lub innych dokumentów

Montaż/pojazd

Dane reklamującego