Mandat za brak przeglądu – ile wynosi kara?

Ile wynosi mandat za brak przeglądu technicznego w 2023 roku?

Aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach publicznych, poruszające się po nich pojazdy – nie tylko samochody osobowe, ale również m.in. motocykle, motorowery czy ciężarówki – muszą przechodzić okresowe badanie techniczne, nazywane potocznie przeglądem. Wśród wielu codziennych obowiązków nietrudno jest jednak zapomnieć, kiedy upływa ważność badania technicznego naszego pojazdu. Ile wynosi kara za brak przeglądu w 2023 roku – jaka może być wysokość mandatu oraz czy wiążą się z tym inne konsekwencje?

Mandat za brak przeglądu 2023

Kara za brak przeglądu 2023 – jak wysoki mandat można otrzymać za brak aktualnego badania technicznego?

Jeszcze przed 2022 rokiem kary za brak przeglądu mogły wynosić nawet zaledwie 20 złotych. Wraz z wprowadzeniem nowego taryfikatora mandatów od 2022 wysokość kary za brak przeglądu rozpoczyna się od 1500 złotych i może sięgnąć nawet 5000 złotych. Kwota w tym przedziale, jaką przyjdzie zapłacić za mandat za brak przeglądu w 2023 roku, jest uzależniona m.in. od stanu pojazdu, czy okresu, jaki upłynął od wygaśnięcia ważności badania technicznego. Na tej podstawie ostateczną decyzję podejmuje funkcjonariusz przeprowadzający kontrolę.

W sytuacji zbiegu wykroczeń i naruszenia dwóch przepisów kara może wzrosnąć do 6000 złotych. W przypadku nieprzyjęcia mandatu i skierowania sprawy do sądu może to być nawet 30 000 złotych, jeżeli sędzia uzna kierowcę za winnego popełnionych wykroczeń.

Konsekwencje zatrzymania pojazdu bez przeglądu – jak odzyskać dowód rejestracyjny?

Jeżeli pojazd zatrzymany do kontroli nie dysponuje aktualnym badaniem technicznym, to funkcjonariusz jest zobowiązany do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. W takiej sytuacji kierujący otrzyma skierowanie na przegląd, który należy wykonać w ciągu 7 dni. Ten dokument nie zastępuje jednak dowodu rejestracyjnego, ma jedynie umożliwić dojazd do najbliższej stacji diagnostycznej. Po pomyślnym przejściu przeglądu należy udać się do urzędu, aby odebrać dowód. Zaświadczenie przejścia przeglądu umożliwia jazdę przez 30 dni.

Brak konieczności przewożenia ze sobą dowodu od 2018 roku nie oznacza, że dokument nie zostanie zatrzymany. Wszystkie informacje zostaną wpisane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – CEPiK.

Jeżeli pojazd nie tylko nie ma aktualnego przeglądu, ale jego stan techniczny jest zły, to może on zostać wycofany z ruchu. Wówczas pozostaje wezwanie lawety, która odtransportuje pojazd do mechanika, oczywiście na koszt właściciela.

Brak przeglądu a ubezpieczenie

Jeżeli spowodujemy wypadek samochodem bez przeglądu, to ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty z polisy OC. Jeżeli jednak ubezpieczyciel udowodni, że to właśnie zły stan pojazdu istotnie wpłynął na zaistnienie wypadku, może wystąpić z regresem – żądaniem zwrotu wypłaconego odszkodowania. Jeśli to my jesteśmy poszkodowani, a poruszaliśmy się pojazdem bez przeglądu, to odszkodowanie zostanie nam wypłacone bez możliwości regresu. Jednak policja wezwana na miejsce zdarzenia z pewnością nałoży na nas mandat za brak przeglądu.

Inaczej kwestia wygląda w przypadku ubezpieczenia AC czy NNW. Tutaj ubezpieczyciele mogą i umieszczają zazwyczaj w warunkach polisy zapisy ściągające z nich odpowiedzialność za wypadki spowodowane złym stanem technicznym pojazdu, a samochód bez przeglądu jest z góry uznawany za niesprawny.

Kara za brak przeglądu

Rodzaje badań technicznych

Badania techniczne pojazdów są podzielone na trzy główne rodzaje:

  • Badania okresowe – to rodzaj badań, które obejmują przeważającą większość pojazdów użytkowanych na drogach publicznych. To jak często należy wykonywać badania okresowe, jest zależne m.in. od rodzaju pojazdu i jego wieku.
  • Badania dodatkowe – na badania dodatkowe może zostać skierowany pojazd, który ma aktualny przegląd, ale wzbudzi podejrzenia funkcjonariuszy podczas kontroli drogowej. Podejrzenia mogą dotyczyć bezpieczeństwa, ale również wpływu na środowisko – np. nadmierny hałas. Badania dodatkowe są konieczne również po naprawie pojazdu po wypadku.
  • Badanie zgodności z warunkami technicznymi – ten rodzaj badań dotyczy samochodów zabytkowych przed pierwszą rejestracją w Polsce. Pojazdy zabytkowe są natomiast zwolnione z konieczności wykonywania badań okresowych.

 

Jak często należy wykonywać przegląd?

Nowe samochody wyjeżdżające z salonu otrzymują badanie techniczne ważne przez trzy lata. Po pierwszym przeglądzie kolejny należy wykonać za dwa lata. Samochody starsze niż pięć lat, a więc przeważająca większość pojazdów na Polskich drogach, muszą przechodzić badanie techniczne co maksymalnie 12 miesięcy.

Ile kosztuje przegląd?

Koszt wykonania przeglądu w samochodzie osobowym o masie całkowitej do 3,5 tony wynosi 99 zł i zawiera w sobie 1 zł opłaty ewidencyjnej. Właściciele samochodu z instalacją gazową – LPG lub CNG – muszą liczyć się z koniecznością wydania na okresowe badanie techniczne 162 zł. W przypadku motocykli przegląd kosztuje 63 zł. Za przegląd samochodu ciężarowego/specjalnego/ciągnika siodłowego o masie powyżej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 16 ton należy zapłacić 153 zł. Pojazdy ciężarowe/specjalne, a także ciągniki balastowe, cięższe niż 16 ton wiążą się z wydatkiem w wysokości 176 zł na badanie techniczne.