Jak często należy sprawdzać samochód u mechanika lub na stacji diagnostycznej?

Kontrola stanu technicznego naszego pojazdu jest bardzo ważna i wymagana przepisami. Jednakże czy interwały pomiędzy badaniami technicznymi są takie same dla auta które wyjeżdża z salonu i kilkuletniego, używanego samochodu? Czy rokroczny przegląd techniczny dotyczy także zabytków? Odpowiedzi na te pytania i nie tylko znajdziesz w tym artykule.

Przegląd techniczny samochodu

Prawo...

Pod względem prawnym wszystko jest jasne – samochód musi być zbadany na stacji diagnostycznej raz w roku. Wyjątek stanowią nowe samochody, którym pierwsze badanie techniczne ustawodawca nakazał dopiero po trzech latach od daty pierwszej rejestracji, a drugie dwa lata po pierwszym. Nie dotyczy to pojazdów z instalacją gazową, które muszą stawiać się u diagnosty co roku, nawet jeśli są nowe. Ponad pięcioletnie samochody muszą już wykonywać przegląd rokrocznie, niezależnie od napędzającego je paliwa.

Data, do której należy wykonać następne badanie techniczne wpisana jest w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Z obowiązku przeglądu zwolnione są samochody ponad 25-letnie, pod warunkiem, że są zarejestrowane jako zabytkowe.

samochód zabytkowy

Prawo wymaga wizyty na stacji kontroli pojazdów również w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję lub inny uprawniony organ z powodu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub naruszającego wymogi ochrony środowiska stanu pojazdu. Dowód rejestracyjny może również zatrzymać diagnosta po negatywnym wyniku badania technicznego. Termin przeprowadzenia przeglądu w takiej sytuacji nie jest określony, lecz przed kontrolą stanu technicznego pojazdu nie możemy poruszać się nim po drogach. Oczywiście przed wizytą należy usunąć usterki, przez które pożegnaliśmy się z dowodem rejestracyjnym.

Niedotrzymanie terminu obowiązkowej kontroli pojazdu może narazić kierowcę na szereg nieprzyjemności. W razie zatrzymania przez drogówkę, policjant może ukarać kierowcę mandatem karnym w kwocie do 500 zł. Ponadto jeżeli uzna, że samochód nie nadaje się do dalszej jazdy, może wezwać lawetę, która odholuję pojazd. Oczywiście koszt lawety i strzeżonego parkingu pokrywa kierujący.

auto na lawecie

Jeżeli bez ważnego przeglądu będziemy mieli wypadek lub stłuczkę ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy z dodatkowych ubezpieczeń (np. AC czy NNW). Jeżeli to my będziemy sprawcą zdarzenia, firma ubezpieczeniowa wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie z naszego OC, jednak w razie udowodnienia, że wypadek był spowodowany złym stanem technicznym pojazdu, może zażądać od nas zwrotu poniesionych kosztów. Może to oznaczać obowiązek zapłaty ogromnej sumy, jeżeli pechowo skasowany przez nas samochód poszkodowanego był bardzo drogi lub któraś z uczestniczących w wypadku osób musiała przejść kosztowne leczenie.

… a praktyka

Dla bezpieczeństwa własnego oraz przewożonych pasażerów należy jednak powierzyć specjaliście sprawdzenie stanu technicznego naszego pojazdu częściej niż nakazują to przepisy prawne.

Powinniśmy się udać do mechanika lub na stację diagnostyczną, gdy z samochodu dochodzą niestandardowe dźwięki, niepokoi nas zachowanie pojazdu lub gdy kontrolka wprost wskazuję na możliwość wystąpienia usterki. Dzięki szybkiemu wykryciu nieprawidłowości możemy sporo zaoszczędzić – często łatwa i tania do usunięcia usterka, która przez dłuższy czas nie jest naprawiona, doprowadza do uszkodzeń kolejnych części i w konsekwencji podnosi rachunek za naprawę. Wczesna diagnoza zapobiegnie również nieprzyjemnym sytuacjom, gdy np. samochód odmówi nam posłuszeństwa w trasie i wymusi na nas wezwanie kogoś, kto go odholuje.

człowiek sprawdzający stan techniczny samochodu

Sprawdź auto przed podrożą

Mechanika lub stację kontroli pojazdów warto odwiedzić również, gdy wybieramy się w długą trasę, podczas której będziemy chcieli mieć pewność, że auto nas nie zawiedzie. Sprawdzenie samochodu szczególnie polecane jest przed podróżą zagraniczną, gdzie koszty naprawy mogą być wyższe oraz ze względu na specjalistyczne słownictwo istnieje bariera językowa (nawet jeśli dobrze znasz angielski - czy wiesz jak w języku Szekspira jest „uszczelka pod głowicą”?).

Sprawdzenie auta przed kupnem

Kolejną sytuacją, w której powinniśmy się udać na stację kontroli pojazdów jest zakup używanego samochodu. Specjalista powie nam co należy w samochodzie naprawić, co pozwoli nam uniknąć niemiłego zaskoczenia, gdy będzie już za późno na anulowanie umowy kupna-sprzedaży. Nie warto tutaj ufać w zapewnienia sprzedającego o „stanie igła”, gdyż może on ukrywać zły stan pojazdu lub bez złej woli może po prostu nie wiedzieć, że coś dolega jego samochodowi. Uczciwy sprzedawca nie powinien sprzeciwić się wizycie w wybranej przez kupującego stacji kontroli pojazdów. Sprzedający może oczywiście odmówić jazdy na przegląd, lecz w takiej sytuacji najlepiej zrezygnować z zakupu samochodu u niego.

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do stanu naszego pojazdu, zawsze warto wykonać badanie techniczne. Nawet wówczas, gdy specjalista nic nie wykryje, będziemy mogli podróżować ze spokojną głową.

auto na podnośniku