Mandat za brak gaśnicy – ile wynosi?

Ile wynosi mandat za brak gaśnicy w 2023 roku?

Kierowca poruszający się samochodem, w którym nie ma gaśnicy, może zostać ukarany mandatem w wysokości nawet 500 złotych. Z gaśnicą w samochodzie wiąże się jednak kilka innych istotnych kwestii – jak m.in. lokalizacja w łatwo dostępnym miejscu czy termin ważności. W efekcie mandat może zostać nałożony również na kierowcę, w którego samochodzie jest gaśnica. Co warto wiedzieć, aby uniknąć kary w przypadku kontroli?

Mandat za brak gaśnicy

Mandat za brak gaśnicy w 2023 roku – co mówią przepisy?

Konieczność posiadania gaśnicy w samochodach osobowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016, poz. 2022) – Dział III, Rozdział 2, paragraf 11, punkt 1, podpunkt 14 mówi, że:

„Pojazd samochodowy wyposaża się w: gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla”.

Jaki jest mandat za brak gaśnicy? Niespełnienie powyższego wymogu wiąże się z karą finansową w wysokości o 20 do 500 złotych. Ostateczna kwota jest zależna od okoliczności i decyzji policjanta – według doniesień ukaranych kierowców mandat za brak gaśnicy w samochodzie jest zazwyczaj ustalany na kwotę 100 złotych. Ponadto gaśnica jest elementem niezbędnym do pomyślnego przejścia badania technicznego samochodu.

Gaśnica musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu

Z przepisów wynika również to, że gaśnica musi być w łatwo dostępnym miejscu – np. w schowku na desce rozdzielczej lub przy fotelu pasażera. Oznacza to tyle, że jeśli podczas kontroli okaże się, że aby dostać się do gaśnicy, trzeba np. przekopać się przez zawartość bagażnika, to policjant również będzie mógł ukarać nas mandatem.

Oprócz tego gaśnica musi być właściwie zamocowana i zabezpieczona przed przemieszczaniem. Nie może ona zatem „latać sobie luzem” po podłodze samochodu czy bagażnika, gdyż stwarza zagrożenie podczas kolizji. W takiej sytuacji kierowca może otrzymać mandat na 200 zł za niewłaściwe użytkowanie samochodu zagrażające bezpieczeństwu osób znajdujących się w pojeździe i poza nim.

Jaka gaśnica do samochodu?

Obowiązkowa gaśnica do samochodu musi mieć przynajmniej 1 kg środka gaśniczego – proszku. Specjaliści zalecają, aby wybierać gaśnice dwukilogramowe, które zapewniają dłuższy czas działania i wyższą skuteczność. Gaśnica do auta powinna mieć oznaczenie ABC, która pozwala gasić:

  • A – ciała stałe, które żarzą się w trakcie spalania jak np. papier, drewno, guma czy tekstylia,
  • B – ciecze łatwopalne jak np. benzyna i olej,
  • C – gazy jak np. metan czy gaz ziemny.

 

Ponadto gaśnice mogą być oznaczone literami: D – metale łatwopalne, E – specjalistyczne urządzenia elektryczne, F – tłuszcze i oleje kuchenne. Te oznaczenia nie są niezbędne do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w samochodach.

Czy gaśnica samochodowa musi mieć legalizację?

Przepisy nie nakładają na kierowcę obowiązku legalizacji gaśnicy. Gotowa do użycia gaśnica musi po prostu znajdować w samochodzie w łatwo dostępnym miejscu. W efekcie podczas kontroli nie ma podstaw do nałożenia mandatu za brak legalizacji gaśnicy. Jednak diagnosta może odmówić podbicia przeglądu, jeżeli gaśnica w samochodzie nie ma aktualnej legalizacji. Nowo zakupiona gaśnica ma zazwyczaj dwa lata legalizacji, po których należy przedłużyć termin na kolejne dwanaście miesięcy. W internecie można znaleźć wzmianki o gaśnicach z legalizacją na pięć lat. W rzeczywistości nie ma takich gaśnic, ale przekonanie o ich istnieniu może wynikać z pomylenia legalizacji z terminem ważności gaśnicy.

Termin ważności gaśnicy to okres, w którym producent gaśnicy gwarantuje jej prawidłowe działanie. Zazwyczaj wynosi on pięć lat od daty produkcji. W przypadku przekroczenia tego terminu policja może nałożyć taki sam mandat jak przy braku gaśnicy. Cena legalizacji gaśnicy to zazwyczaj do kilku do kilkunastu złotych. Cena nowej gaśnicy samochodowej 1 kg to około 30-60 zł. Gaśnica o pojemności 2 kg kosztuje około 75-100 zł.