🔥 Zgarnij kosmetyk samochodowy za 1 zł ❗ Kod: KOSMETYKZA1

Zgubiony dowód rejestracyjny a prawo. Co zrobić w przypadku kradzieży?

Artykuł

Zgubienie dowodu rejestracyjnego samochodu - ale również jego kradzież np. z portfelem, w którym były dokumenty - wiąże się z konkretną procedurą, której trzeba dopełnić, by jego utrata nie skończyła się sporymi problemami administracyjnymi. Co zrobić w przypadku, gdy właściciel lub leasingobiorca nie wie, gdzie jest dowód rejestracyjny? Oto cały proces przedstawiony krok po kroku.

 

Zgubiony lub skradziony dowód rejestracyjny przede wszystkim nie może być ignorowany. Jego utrata - niezależnie od przyczyn - musi być równoznaczna z szybką reakcją. Podstawową jest zgłoszenie zagubienia dowodu rejestracyjnego do wydziału komunikacji urzędu właściwego dla właściciela pojazdu - trzeba zwrócić tu uwagę na sytuację, gdy jest to np. auto leasingowane. Jeśli doszło do kradzieży, należy - oprócz tego zgłoszenia - zgłosić sprawę również policji. Wszystko to powinno odbyć się niezwłocznie.

Kolejny etap to zawnioskowanie o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego. Nie wiąże się to z nadmiarem proceduralnych zawiłości, ale trzeba wcześniej przygotować komplet dokumentów niezbędnych do tego procesu. Są nimi:

  • wniosek o wydanie wtórnika, który można pobrać przez internet lub w wydziale komunikacji
  • oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego (w przypadku kradzieży warto zadbać również o zaświadczenie z policji)
  • karta pojazdu - jeśli została ona wydana
  • wynik badania technicznego auta

 

W zależności od tego, kto jest właścicielem auta, należy przygotować również dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem - jeśli to osoba fizyczna - lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, gdy sprawa dotyczy osoby prawnej. Urzędnicy będą oczekiwali również umowy zawarcia polisy OC. To standardowe rozwiązania w przypadku utraty dokumentacji samochodu.

Niezbędne będzie także przyniesienie tablic rejestracyjnych samochodu, ponieważ zagubienie, utrata lub kradzież dowodu wymaga umieszczenia na nich nowych znaków legalizacyjnych.

To wystarcza do rozpoczęcia procedury wydania nowego dowodu rejestracyjnego. Warto pamiętać o kilku kwestiach technicznych, które są standardem podczas tego procesu:

  • zgubienie lub kradzież dowodu oznacza dodatkowe koszty - wymiana dokumentu to 54,50 zł; dodatkowo trzeba liczyć się z wydatkiem na pozwolenie czasowe (19 zł) i ewentualną opłatą skarbową (17 zł)
  • czas oczekiwania na dowód rejestracyjny po zagubieniu to ok. 30 dni, choć termin ten jest w praktyce krótszy
  • numer rejestracyjny oraz inne dane adresowe na dokumencie pozostaną niezmienne
  • nowa będzie seria dowodu rejestracyjnego oraz jego numer.

 

Czy można jeździć samochodem po zagubieniu dowodu rejestracyjnego?

To kwestia specyficzna; z jednej strony prawo pozwala na poruszanie się bez dokumentów, ale - z drugiej strony - zgłoszenie utraty w urzędzie skutkuje zapisem tej informacji w systemie informatycznym. W efekcie, w razie kontroli policyjnej funkcjonariusz bez problemu i szybko ustali, że kierowca w rzeczywistości nie jest w posiadaniu danego dokumentu, który formalnie ma status utraconego.

Stąd ważne jest wystąpienie do urzędu o czasowe pozwolenie na użytkowanie samochodu bez dowodu rejestracyjnego. Choć wydział komunikacji pobierze za to niewielką opłatę, zaświadczenie praktycznie rozwiąże problem proceduralny i dylemat, co zrobić w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego.

Ryzyko zagubienia dowodu rejestracyjnego można ograniczyć

Warto pamiętać, że problemy jakie związane są z utratą dowodu można praktycznie zredukować do minimum. Wystarczy zwrócić uwagę na to, jak prawo reguluje obowiązek posiadania dokumentacji samochodu. Od października 2018 r. papierowy i tradycyjny dowód rejestracyjny oraz polisa OC - również w takiej formie - nie są obowiązkowe. Istnieje bowiem alternatywne rozwiązanie - elektroniczny dowód rejestracyjny, który może znajdować się np. w smartfonie kierowcy. Dodatkowo warto pamiętać, że wszystkie niezbędne informacje o samochodzie czy ubezpieczeniu, policja oraz inne służby uprawnione do kontroli mają online poprzez zasoby Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0. W efekcie - jeśli ktoś dysponuje np. elektroniczną kopią dowodu w telefonie - papierowy oryginał może pozostawić w domowej szufladzie.

W praktyce papierowy dowód osobisty będzie więc niezbędny wyłącznie w przypadku badań technicznych i przeglądów lub np. podczas wizyty w ASO. W przypadku samej diagnostyki osoba weryfikująca stan auta oznacza fakt wykonania badania w dowodzie, ale - o czym również się zapomina - dodatkowo oznacza je w systemie ogólnopolskim, z którego dane również trafiają do CEPiK.

Odnaleziony dowód rejestracyjny - co zrobić?

Ważne jest tu rozróżnienie, kto odnalazł dokument. Jeśli to osoba obca odnajduje zagubiony dowód rejestracyjny - należy przekazać go do wydziału komunikacji. Jeśli jednak utracony dokument odnajduje sam właściciel auta, może… zrobić dokładnie to samo. Jeśli zagubienie lub kradzież dowodu zostały już zgłoszone w urzędzie, niczego to nie zmieni. Jego znaczenie jest bezwartościowe - proces wydania nowych dokumentów automatycznie wygasza ważność dotychczasowych.