Czy można mieszać płyny chłodnicze?

Mieszanie płynów chłodniczych

Ubywający płyn chłodniczy może oznaczać nieszczelność układu chłodzenia. Dojazd samochodem do serwisu wymaga jednak uzupełnienia ubytku, aby nie doprowadzić do poważniejszych uszkodzeń i przegrzania silnika. Czy wymieszanie różnych rodzajów płynu chłodniczego jest dozwolone?

Mieszanie płynu chłodniczego

Funkcje płynu chłodniczego

Głównym zadaniem płynu chłodniczego jest odprowadzanie ciepła z silnika. Płyn krążący wokół jednostki nagrzewa się, po czym jest transportowany do chłodnicy, gdzie pęd powietrza obniża jego temperaturę. Schłodzony płyn jest ponownie transportowany do rozgrzanego silnika, aby odebrać kolejną dawkę ciepła z jednostki napędowej.

Płyn chłodniczy musi również chronić układ przed odkładaniem się w jego wnętrzu kamienia i rdzy. Składniki odpowiadające za ochronę układu nie są jednak uniwersalne. Źle dobrany płyn może doprowadzić m.in. do zniszczenia uszczelek. Aby tego uniknąć, należy przestrzegać zaleceń producenta samochodu dotyczących doboru rodzaju płynu chłodniczego.

Rodzaje płynu chłodniczego

Powszechnym błędem jest założenie, że kolor płynu chłodniczego jest związany z jego rodzajem i technologią wykorzystaną przy produkcji. Kolor płynu ma jedynie ułatwić zlokalizowanie miejsca wycieku, w przypadku rozszczelnienia układu chłodzenia. To, czy można mieszać różowy płyn chłodniczy z niebieskim, zależy od rodzaju płynu, który może występować w różnych kolorach, w zależności od producenta. Rodzaj chłodziwa można określić szczegółowo dzięki oznaczeniom na etykiecie butelki z płynem chłodniczym. Rozróżnia się trzy rodzaje płynów chłodniczych:

  • IAT – Płyny zawierające związki nieorganiczne, takie jak azotany i krzemiany. Tworzą one grubą powłokę antykorozyjną i są przeznaczone do starszych modeli samochodów. Zalecany okres wymiany płynu IAT wynosi 2 lata.
  • OAT – Płyny wytwarzane przy użyciu związków organicznych. Ten rodzaj chłodziwa jest bezpieczny dla układów chłodzących wykonanych z aluminium. Warstwa antykorozyjna wytworzona przez płyn OAT jest cieńsza niż w przypadku chłodziwa IAT, ale jej skuteczność jest równie wysoka. Okres użytkowania płynu tego rodzaju wynosi około 5 lat. Płyny OAT nie są zalecane do starszych samochodów, gdyż niekorzystnie wpływają na elementy mosiężne i miedziane, obecne w dawniej produkowanych układach chłodzenia.
  • HOAT – Płyny hybrydowe zawierające składniki nieorganiczne oraz organiczne. Przeznaczone do użytku w najnowszych modelach samochodów. Ich trwałość wynosi około 5 lat lub 250 tys. km.

 

Mieszanie płynów chłodniczych

Czy można mieszać płyn chłodniczy – kiedy jest to całkowicie bezpieczne

Aby mieszanie płynów chłodniczych było całkowicie bezpieczne, należy robić to wyłącznie w obrębie płynów tego samego rodzaju. Sam kolor cieczy chłodzącej nie ma tutaj większego znaczenia. Dolewanie płynu chłodniczego wytworzonego w innej technologii jest dopuszczalne jedynie w ostateczności – jeżeli poziom płynu w chłodnicy jest drastycznie niski, a chłodziwo odpowiedniego rodzaju nie jest aktualnie dostępne. W takiej sytuacji należy niezwłocznie udać się do warsztatu celem wypłukania układu i wypełnienia go płynem odpowiedniego rodzaju.

Wymieszane płyny nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony. Oczywiście negatywne skutki nie będą zauważalne od razu. Jednak użytkowanie samochodu, w którego chłodnicy znajdują się wymieszane płyny, w ciągu kilku miesięcy doprowadzi do pojawienia się w układzie źródeł korozji i zniszczenia uszczelek.

W przypadku stosowania koncentratu płynu chłodniczego należy rozcieńczyć go z wodą w odpowiednich proporcjach przed dolaniem. Czysty koncentrat zamarza w temperaturze około -10°C i nie jest wystarczająco skuteczny w odprowadzaniu ciepła.

Dolewanie wody do chłodnicy

Czy można wlewać wodę do chłodnicy?

Należy unikać stosowania wody zamiast płynu chłodniczego. Zakres temperatury, w której płyn chłodniczy zachowuje swoje właściwości to od około -35°C do +140°C. Jak wiadomo, woda zamarza przy 0°C oraz wrze przy 100°C. Temperatura pracy silnika wynosi około 90°C, dlatego nie będzie ona w stanie zapewnić odpowiednich parametrów. W sytuacji awaryjnej można użyć wody w celu dojazdu do serwisu. Powinna być to jednak woda destylowana lub demineralizowana. Zastosowanie wody mineralnej powoduje odkładanie się kamienia wewnątrz układu.

W trakcie eksploatacji samochodu mogą pojawiać się niewielkie ubytki płynu wynikające z odparowania. W takiej sytuacji uzupełnienie poziomu cieczy wodą destylowaną jest całkowicie bezpieczne.